Díjak

Vizsgálat Díj

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

 

a) első fokon

7 200 Ft

b) másodfokon

12 000 Ft

2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való

 

a) orvosi alkalmassági vizsgálata

 

aa) első fokon

7 200 Ft

ab) másodfokon

12 000 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata

 

ba) első fokon

7 200 Ft

bb) másodfokon

12 000 Ft

3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata

 

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 

aa) első fokon

7 200 Ft

ab) másodfokon

10 800 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 

ba) első fokon

4 800 Ft

bb) másodfokon

7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte:

 

ca) első fokon

2 500 Ft

cb) másodfokon

4 800 Ft

4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel

4 800 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 

a) vérvétel

3 200 Ft

b) vizeletvétel

1 600 Ft

6. Látlelet kiadása

3 500 Ft

7. Részeg személy detoxikálása

7 200 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7 200 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

 

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 

aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

19 200 Ft

ab)az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

12 000 Ft

bb)az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 

ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata

9 700 Ft

cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata

7 200 Ft

10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor

7 200 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

9 700 Ft

12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak a
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja

13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

a) 1. egészségügyi osztály

 

aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

ab) időszakos vizsgálat

16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály

 

ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

13 800 Ft

bb) időszakos vizsgálat

9 200 Ft

c) 3. egészségügyi osztály

 

ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat

28 700 Ft

cb) időszakos vizsgálat

16 100 Ft

14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.

1 700 Ft

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

 

a)közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén

1 900 Ft/fő/eset

b)az a) pontban nem említett esetben

3 300 Ft/fő/eset

16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve

2 000 Ft

a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és

b)- az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást